Игли за машинна бродерия

BALL POINT (заоблен връх)  Иглите със заоблен връх са проектирани за улесняване  преминаването на иглата през плетени или рехави тъкани. Нишките, които образуват плетивото или тъканта са сравнително отдалечени, в сравнение с тези на плътните материи. Когато игла със стандартен или остър връх премине през нишка, тя я срязва и прави дупка в тъканта. Иглата със заоблен връх избутва нишките настрани и преминава през тъканта без да ги среже и без да оставя дупка. (Препоръчително е да се използва възможно най-тънката игла за съответната материя).
              
16х257  Този тип игли са проектирани специално за високоскоростни шевни машини.
DB-K5 Външно този тип игла е същата като 16х257, но има еднa особеност - проектирана е специално за бродиращи машини. Ухото на иглите от типа DB-K5 е с един номер по-голямо от това на тези от типа 16х257. Например, ухото на игла от типа DB-K5 №70 е голямо колкото на №80 от типа 16х257. За разлика от обикновените шевни конци с общо приложение, конците за бродерия са по "пухкави" и имат по-малка якост. По-голямото ухо, без да е увеличен диаметърът на иглата, дава възможност на конеца за бродерия да преминава по-лесно без да се разръфа или скъса.    
DBxK5Z1  Това е модифициран вариант на типа DB-K5. При него има по-дълъг и по-дълбок страничен жлеб, удължен дълъг канал и съвсем леко заоблен връх. Страничният жлеб позволява по-малка зависимост от позицията между иглата и грайфера. Удълженият дълъг канал осигурява по-голяма защита на горния конец. По-дългият и по-дълбок жлеб позволява върхът на грайфера да се настрои по-близо до центъра на образуваната от конеца бримка и дава възможност за вариране на регистрирането на едно положение на иглата до следващото. Тънкият връх намалява съпротивлението на проникване и води до по-гладко пробождане на материята. В резултат се получава гладка бродерия с ясно очертани краища.
Игли за бродиране с дебели конци

DBx9ST 
Тези игли са предназначени за работа в екстремни ситуации, когато се бродира с по-дебел конец, а материалът не позволява да се увеличи дебелината на иглата. Ухото на иглата от тип DBx9ST е с два номера по-голямо от ухото на стандартна игла. Например, игла тип DBx9ST № 65 има ухо еквивалентно на №80 на стандартна игла.
Q-ball- извънредно тънък заоблен връх.  Иглите от типа Q-ball имат най-слабо заоблен връх произвеждан от Organ. Острият връх на иглата е много леко заоблен, което го предпазва от подбиване. Така се избягва честото чупене на иглата и се предотвратява скъсването на нишките на плата и честото късане на конеца за бродерия, причинено от проникването на иглата. Иглите от типа Q-ball са предназначени за бродиращи машини, покривни машини и машини от типа chain stitch.   
PD (Perfect Durability)
перфектна дълготрайност
Острието на иглите от типа PD имат керамично покритие от титаниев нитрид, което ги прави по-износоустойчиви от всички други игли. При изработване на големи бродерии, или при пробождане на абразивни, плътни или твърди материи, върхът и повърхността на този тип игли запазват началната си форма и размер от 3 до 5 пъти по-дълго от обикновената игла. Върхът на игла от тип PD няма да се износи толкова бързо колкото върхът на хромирана игла. Използването на игли от типа PD осигурява по-дълго време на използване, по-малко дефекти поради "изтъпен" връх, както и увеличена продуктивност.
Тест за износване (50 часа) на игла с покритие хром.
Тест за износване (50 часа) на игла с дълготрайно PD покритие.
NY тип  (тънко стебло)    Изтъненото острие на иглите тип NY дава възможност да поемат натиск във всички посоки. Игла с по-тънък размер, тип NY, работи със същата якост като обикновена игла с по-голям размер, без прекомерно чупене на иглата, повреждане на материала или оставяне на дупки. Игла тип NY пробожда материала много по-лесно и се загрява много по-малко от триенето с материала в сравнение със стандартна игла.
287WKH (скъсен връх) Това е първият тип игла специално предназначена за бродиращи машини. Това е игла от типа 16х257, но с по-голямо ухо и скъсен връх, за да не поврежда вече готовата бродерия при изработване на втори или трети слой бодове. При много дебели материи нормалният връх води до  навлизане на иглата в материала преди да е завършило преместването на заготовката, което влошава бродерията, а може да доведе и до  счупване на иглата.
DBx1KN   Това е модифицирана игла от типа 16х257, специално предназначена за тънки плетени материи. Този тип игла има тънко право острие с удължен и изтънен заоблен връх и подобрен профил около ухото. Тънкото право острие се държи като игла с един номер по-тънка и с подобна тънка форма. Удълженият и изтънен връх на иглата намалява съпротивлението на проникване в тъканта и минимизира дупките на иглата. Профилът около ухото на иглата е редуциран, за да предотврати допълнителното съпротивление на проникване.
DBxK23  Това е игла от типа DBx1KN с уголемено ухо. Ухото е увеличено приблизително с 25% и е приспособено за работа с по-дебели, плътни или пухкави конци, за по-малко напрежение при бродирането.
DF-M20  При този тип игла се запазват характеристиките на игла DBx1KN с плоска опашка и по-дълъг жлеб. Проектирани са специално за машините за пришиване на лента модел Tajima. 
DPx5KN  Това е игла с дебела опашка и тънко острие, с голямо ухо и по-дълъг и по-тънък връх от тип KN.Имат средно заоблен врух тип J_Boll. Засега се предлага дебелина 65 с остър връх и тип PD (с титаниево покритие). Използва се за бродиране на монограми и бродерии с къси бодове върху фини плетива.
Игли за бродиращи машини с голям грайфер

1906
Това е игла с дебела опашка и специален жлеб за машини с голям грайфер. Съотношението на ухото спрямо дължината на острието е стандартното. Предлагат се с остър и заоблен връх, хромирани, с антистатично покритие и тип PD (с титаниево покритие). 

PH-C70   CEx3; Това е заплитащата игла за машини тип chain stitch, с плосък жлеб на опашката. Използува се при машини Tajima и аналогични на тях.
PH-C70SB   CEx1; Това е заплитащата игла с къс шип за машини тип chenille, с плосък жлеб на опашката. Използуват се при машини Tajima.   
PH-C120   Това е заплитащата игла за машини тип chenille  с по-малък отвор за захващане, за да се предотврати образуването на дупки при тънките материи, с плосък жлеб на опашката. Използуват се при машини Tajima.
253   137x1; Това е игла с винт, заплитаща игла за машини тип chain stitch, използува се при машини Melco, Cornely, Singer 114, Consew 104 и 133, Treasure и др.
253SB   Това е игла с винт. Заплитаща игла с къс шип за машини тип chenille. Използува се при машини Melco, Cornely, Singer 114, Consew 104 и 133, Treasure и др.
DBx7ST   Ухото на иглата от тип DBx7ST е проектирано специално за бродиране с метализирани конци за бродерия. Ухото е с формата на правоъгълник. Специалната форма на ухото улеснява преминаването на метализирания конец през него.
DB-K5SS  (ножовиден връх) Ухото на иглата от типа DB-K5SS има всички характеристики на типа DB-K5, но върхът на иглата е ножовидно сплескан, за по-лесно и чисто преминаване през кожа, винил и подобни материи. Стандартните игли или иглите с остър връх перфорират кожената материя и могат да направят нееднакви дупки или дупки с нежелана форма. Ножовидният връх на иглата прорязва кожената материя като прави чист разрез.
Видове прорязвания според върха на иглата
остър връх
стандартен ножовиден
връх
"SS"
много тесен ножовиден връх
Стандартните игли с ножовиден връх обикновено имат по-широко острие отколкото иглите от типа DB-K5SS. Те са подходящи за извършване на обикновени шевни операции, но не са подходящи за изпълнение на бродерия. При бродерията бодовете са по-гъсти от обикновен шев и има опасност при използуване на стандартни игли с ножовиден връх по-гъстите прорязвания да се слеят и  бродерията да се изреже от кожата. По-тесният ножовиден връх на иглите от типа DB-K5SS оставя достатъчно разстояние между бодовете на бродерията и предотвратява осичането на бродерията от заготовката.  
DB-K5SD1
Иглата от типа DB-K5SD1 има всички характеристики на иглите с остър връх тип DB-K5, но върхът на иглата е триъгълен. Този много малък триъгълен връх улеснява преминаването на иглата през твърди материали като кожа, винил и подобни материи, и осигурява по-равномерна бродерия. Използват се за бродиране върху шапки (козирки), кожа (обувки, колани) и спортни изделия. За бродерия се използват иглите с триъгълен връх серия SD. Да не се бъркат със стандартните игли с триъгълен връх от серията D!
Кръгъл връх с триъгълна връхна точка тип SD1
Игли за бродиране върху плътни и многослойни (подлепени) материи

COOL SEW
   Този тип игли имат специално антистатично покритие, което прави повърхността и ухото  "незалепващи". Това предотвратява много проблеми, които възникват при използуването на синтетични конци и синтетични материи. Синтетиката обикновено, в по-голяма или по-малка степен, "залепва" към повърхността на иглата. Тези проблеми могат да възникнат и при някои химически третирани или боядисвани тъкани.При преминаване през ухото на стандартна игла синтетичният конец предизвиква триене и загряване, което може да стопи или скъса конецаа в някои случаи дори може да се пререже от  ухото на иглата. Иглите с антистатично покритие COOL SEW се държат сякаш ухото е смазано и следователно предотвратява гореспоменатите проблеми. Антистатичното покритие COOL SEW на иглата предотвратява залепването и проблемите възникващи в резултат от загряването на иглата.
Игли за бродиране върху плетени материи
Игли за машини тип CHAIN STITCH и CHENILLE
игла тип NY
DB-K5KK (къса опашка) Иглите с къса опашка са предназначени за машини с повдигнат отвор за иглата в подиглената плочка, както е например при някои модели машини ZSK, Singer и KSM. Те се използват също и за много дебели материи, за  да  не се допуска навлизане на конусовидната част от стеблото на иглата в заготовката.

 
  Внимание! При игли с къса опашка дължината на острието на иглата има по-малка устойчивост от иглите със стандартна опашка. При употреба на игли с къса опашка се препоръчва използването на по-голям номер игла.
Игли за бродиране върху много дебели материи
Игли за бродиране върху кожа
Игли с общо предназначение (универсални)
Игли за бродиране върху финни трикотажни материи
Специализирани игли
Игли с плосък жлеб на опашката
Игли с винт
·  One for all, all for embroidery   ·  
Сравнение между DBxK5 с размер 11/75 (вляво) и DBxK5Z1 с размер 10/70 (вдясно)
Игли за бродиране с метализирани конци (ламе)
DBxK5    DBx7ST
DBx7ST     DBxK5
PFx134KK 70/10
DBxK5       DBxK5SS
75/11          75/11
DBxK5
DB-K5SD1 PD
DBxK5   75/11
Стандартна игла
тел.: +359 893 686998
+359 893 686998
Мариана Цветкова