Proto Dabby - Едноиглени автоматични бродиращи машини за стандартна бродерия
 
 
·  One for all, all for embroidery   ·  
    
Спецификация на бродиращи машини серия   Proto Dabby

  Брой глави

1

2

3


4


  Брой игли   (на всяка глава)

1

1


1


1


  Дължина на бода    ,mm

0,1 - 12,7

0,1 - 12,7


0,1 - 12,7


0,1 - 12,7


  Скорост   , spm (бод/мин.)


1100

1000


900


900


  Разстояние между главите  , mm

---

300, 400, 500


300, 400, 500, 650
*655

300, 400, 500

 

  Размери на работното поле , mm


350x250
350x350
450x250
450x350
550x250
550x350
650x250
650x350
750x250
750x350
850x250
850x350
950x250
950x350

300x250
300x350
400x250
400x350
500x250
500x350


300x250
300x350
400x250
400x350
500x250
500x350
650x250
*655x250300x250
300x350
400x250
400x350
500x250
500x350  Захранване      , V

110/220, Монофазно

  Консумирана мощност   , kW

0,4

0,6


0,4


0,6

 
*Опция Устройство за високоскоростно пришиване на шнур

  Тип на устройството

За гладко и релефно полагане

  Тип на шнура

Плетен или усукан

  Деблина на шнура, mm

1 - 3,5
Серия   Proto Dabby

Зареждане  на бродерии от 3.5’’ дискетно устройство

+

  Зареждане на бродерии от USB

-

  Поддържани формати

CEM,DST

  Стандартен обем на паметта (бр.бодове)

128000

  Дисплей на операционния панел

LED

  Запазване на параметрите при аварийно спиране на електрозахранването

+

  Плавно регулиране на скоростта според дължината на бода

+

  Директна връзка с компютър

+

  Автоматична смяна на цвят

-

  Автоматично рязане на конеца

-

  Бродиране върху готови облекла

-

  Бродиране върху готови  шапки

-

  Възможност за монтиране на едно или две пайетни устройства

-

  Възможност за монтиране на устройство за пришиване на шнур (кординг у-во)

+
* hi speed

  Многофункционални глави за изработка на бродерия Chenille

-

  Многофункционални глави за изработка на  бродерия Cording

-

  Промяна разположението на бродерията (завъртане, огледаляване)

+

  Циклично повторение на бродерията

+

  Автоматично размножаване на бродерията по редове и колони

-

  Автоматично изпълнение на бродерията по редове и колони с приоритет на цветове

-

  Проверка за разполагането на бродерията в полето на гергефа

-

  Директни преходи напред и назад между произволни точки от бродерията и
контролни        точки (стоп, смяна на цвят, преход без бод)

+

  Автоматично връщане на рамката в изходната позиция след преместване за
поставяне на апликация или смяна на гергефи

-

  Контрол на конеца

+

  Автоматично смазване

+

  Необходимост от захранване със сгъстен въздух

-

Стандартна окомплектовка :

Гергефи комплект : кръгли             - ф70 mm,  ф100 mm,  ф160 mm,  ф200 mm,  ф250 mm
                                  елипсовидни  - 200х350 mm, 250х450 mm
(* само в моделите  с раб. полета >= 250х450 mm)

ЗИП, ръководство, дискета с мотиви и шрифтовеДопълнително оборудване

* Правоъгълна метална рамка
* Специализирана рамка за работа върху шапки
* Устройство за пришиване на шнур
* Поставка за 20 бр. макари/конуси
* Гергефи:  кръгъл ф350 мм , елипсовиден 250х450 mm
* кабел за директно свързване към компютър
• Посочени са границите на максималната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
• Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от вида на използуваните гергефи.
Серия Proto Dabby. Едноиглени машини с автоматично мазане, лесни за настройка и поддръжка. Модели от 1 до 4 глави и работно поле до 1м. Подобрената конструкция намалява шума при работа. Машините са снабдени с набор гергефи за стандартна бродерия. За многоглавите машини се предлага като опция рамка за бродерия. Друга опция е устройството за пришиване на шнур.
Бродиращите машини серия PROTO DABBY са компютърни машини предназначени за автоматично изработване на различни типове бродерия притежаващи всички качества характерни за най-модерните устройствата от този клас:
       *Mашините разполагат с голяма работна площ - до 950mm хоризонтално и 350mm вертикално, даваща възможност за създаване на различни по размери бродерии, налагани от модния дизайн.
       *Управлението на машината позволява изпълнение на многоцветни бродерии с последователна смяна на конците. В този порядък броят на цветовете няма ограничение.
       *При подходящо съчетаване типа на иглата и конеца с машината може да се бродират плътни, средно плътни и леки тъкани и плетива от естествени и изкуствени материали.
Машините предлагат редица специални възможности, с които осигуряват ефективно и висококачествено производство:
      -Довършване на започнатата бродерия след спиране на електрическия ток без пропуски в качеството, което гарантира надежност и предпазва производителя от загуба на ценно полуготово или готово изделие.
     -Автоматично позициониране на работния гергеф в свободно избрани начални точки, с което се осигурява повторяемост на произвежданите изделия и се ускорява работния процес.
    -Създаване на групи бродерии от наличните върху дискетата, които ще се изработят едновременно. Това позволява на оператора, самостоятелно да създава надписи от записани върху дискета набор букви, да извършва многократно повторение на фрагменти или да създава нестандартни комбинации от бродерии.
     -Възможност за получаване на огледално изображение на бродерията или за завъртане в обхвата 0 - 360 градуса без снемане на плата от гергефа и на гергефа от носещия механизъм.
     -Мащабиране на изработваното изображение по отношение на реалния размер в обхвата 0,1 - 9,9 пъти. При това е възможно мащабиране с различен мащабен коефициент по двете координатни оси.
     -Възможен избор на една бродерия за изработване от няколко налични върху дискетата, като от една дискета могат да се изберат 999 различни бродерии.
     -Автоматично повторение на изображението определен брой пъти (до 250) или безкрайно (за изработка на шевици).
     -Автоматично разполагане на бродериите от групата по изпъкнала или вдлъбната дъга в обхват 0 - 180 градуса.
     -Накланяне на изображението с ъгъл на наклона в обхват ± 90 градуса. Наклонът може да се извършва спрямо двете координатни оси.
     -Автоматично стъпково разполагане на бродериите от вече създадена група със стъпка в обхват 0 - 25 mm. Посоката и формата на разполагане се определя от оператора.
     -Автоматично съвместяване направлението на бродиране на бродирания материал и направлението на бродиране на бродиращата машина (за случаите когато се налага изработване на бродерии с размери по-големи от работното поле на машината).

    Всички операции се извършват независимо една от друга и с тяхното комбиниране могат да се получават уникални изображения.

тел.: +359 888 636320
+359 888 636320
Свилен Караколев