Игли за прошиващи машини

За прошиващи машини от серията Proto Quilty фирмата  предлага три типа игли:

  а) - игли за прошиване на особено дебели завивки.

  б) - игли с общо предназначение (универсални) за прошиване на завивки от 100% памучни тъкани (При тях след сваляне от рамката дупките в плата от иглата се свиват и се затварят сами.);
  в) - игли за прошиване на завивки от плътни материи (сатен) и др.такива съдържащи голям процент полиестер, при които дупките направени от иглата трябва да са възможно наи-малки;
              
DP134-SK1 е универсална игла с дебела опашка за изработване на прошивки. Изключително здрава и устойчива на силови странични въздействия игла. Притежава много добра гладкост и конусовидно заострен връх за лесно проникване в материала. Зоната в областта на ухото е удебелена, което предпазва конеца от триене с материала по време на пронизване. Дълбокият жлеб позволява по-лесно центроване на машината и по-устойчива работа при заплитене на конеца от грайфера.

КОМТЕКСТ препоръчва, ако спецификата на изработваното изделие не налага използването на друг тип игли, на машините от сериата Proto Quilty да се поставят игли тип  DP134-SK1!
DPx5. Това е игла, която се използва  когато материалът има голяма плътност и игли от тип DP134-SK1 оставят големи следи от пробождането му. Иглата има змиевидна форма в областта на жлеба. Ухото е с един номер по-малко от това на DP134-SK1. Така тя запазва дебелината на сечението си между върха и стеблото, като при това се осигурява дълбок (като на DP134-SK1) жлеб. Дългият канал е по-голям и продължава в опашката за да осигури защита на конеца при евентуално навлизане на конусовидната част в плата. Скосяването (конусовидната част) на иглата е по-малко за да се осигури прошиване на по-дебели материали. Всичко това обаче, я прави по-неустойчива на огъване. Иглата завършва с дебела опашка.
DPx17-SY. Игла с дълго стебло. Това я прaви незаменима когато се прошиват завивки, чиято дебелина дори и в притиснато състояние e по-голяма от допустимата за DPx134-SK1 и DPx5. Стеблото е конусовидно по цялата си дължина и с 4мм по-дълго от това на SK1. Върхът е много леко заоблен, за да се предотврати пронизване на нишки от тъканта. Ухото е голямо колкото на SK1. Жлебът е значително по-плитък от този на SK1. Иглата завършва с дебела опашка.

*Голямата дължина на стеблото я прави по-неустойчива на огъване от горните два типа и при изтегляне на конеца може да се огъне, и върхът да излезе извън зоната на отвора в бодовата плочка, което при последващ бод ще доведе до счупване. Да се използват само когато е необходимо (за много дебели материи)!
·  One for all, all for embroidery   ·  
Сравнение между:
DPx134-SK1 с размер 21/130 (отляво)
и
DPx5 с размер 21/130 (отдясно)
в)
DPx5
б)
DPx134-SK1
а)
DPx17-SY
Сравнение между:
-
DPx17-SY  с размер 21/130 (отляво);
-
DPx134-SK1 с размер 21/130 (в средата);
и
DPx5 с размер 21/130 (отдясно).
а)
б)
в)
тел.: +359 893 686998
+359 893 686998
Мариана Цветкова