·  One for all, all for embroidery   ·  
Автоматични прошиващи машини
Приспособления и части за прошиващи машини
Консумативи  за  прошиващи  машини
Игли
Игли специално за прошиващи машини.
Размер 130. ...>>>...
Рамки за прошиващи машини
Притискащи пети за прошиващи машини
Автоматична машина за прошиване на ватирани материи Proto Quilty-CYD (Compressed Y Direction) е високоскоростна машина с една глава, една игла и компютърно управление. Машината изработва автоматично различни модели на прошивки върху завивки. Моделите се избират от паметта на машината.
По време на работа главата се премества по оста Y, а рамката се премества по оста X. ...>>>...
Автоматична машина за прошиване на ватирани материи Proto Quilty-CXD (Compressed  X Direction) е високоскоростна машина с една глава, една игла и компютърно управление. Машината покрива всички функции  и размери на прошивки от серията CYD, но има два пъти по-малък габарит по направлението Х и два пъти по-голям по направлението Y.
По време на работа главата се премества по оста X, а рамката се премества по оста Y. ...>>>...
Високата надеждност, лесното опериране и голямата дебелина на прошивания материал оформят една завършена серия от високоскоростни и непретенциозни машини за производство на ватирани завивки.

Пластмасови и метални щипки за рамки на прошиващи машини
тел.: +359 888 636320
+359 888 636320
Свилен Караколев
тел.: +359 888 636320
+359 888 636320
Свилен Караколев
тел.: +359 888 636320
+359 888 636320
Свилен Караколев
+359 888 752123
Мирослав Пенев
тел.: +359 888 752123
+359 888 752123
Мирослав Пенев
тел.: +359 888 752123